Wojskowe Koło Łowieckie nr 260 "Odyniec" w Toruniu

Łowiectwo było, jest i należy mieć nadzieję , że pozostanie czymś więcej niż tylko wykonywaniem polowania. Jak napisał Włodzimierz Korsak, łowczy i pisarz „myślistwo nauczy znosić niewygody, pociąga las w swej duszy głąb, otwiera skarbów tajemnice, i drzewo każde – sosna, dąb napawa pięknem nam źrenice. Myśliwcem wielkim będzie ten, co zna przyrody pełne życie (…)”.

Obcowanie z przyrodą kształtuje tę szczególną wrażliwość na jej piękno i majestat, jakiej nie osiąga się zwłaszcza dziś, w hałaśliwych skupiskach ludzkich, w zgiełku miast. Przeżywane w polu i kniei przygody, spotkania ze zwierzętami, głęboko zakorzeniają się w psychice i na swój sposób ją kształtują. Wiele z nich zapamiętamy na całe życie i z przyjemnością wspomnimy przy każdej nadarzającej się okazji. To część naszego życia, gdzie las i natura uczy dumy z osiąganych przewag, ale i pokory przed jej wielkością.

Wojskowe Koło Łowieckie „Odyniec” to historia 3 - 4 pokoleń ludzi i ich rodzin, którzy swoją pracą, zaangażowaniem , poświęceniem czasu osobistego wpływali na lokalną przyrodę, dbali o nią dla nas i przyszłych pokoleń.

Przydatne strony

Oficjalny serwis Polskiego Związku Łowieckiego - www.pzlow.pl

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu - www.pzltorun.pl

Przepisy prawne - www.pzlow.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu - www.torun.lasy.gov.pl

Łowiec Polski - www.lowiecpolski.pl

wojskowe koło łowieckie 260 odyniec toruńPARTNERZY